PHÒNG NGHỈ

Thông tin chi tiết

 • Area size 40 m2
 • Bed 1 Giường đơn
 • 1 x Adult
 • 1 x Child
 • 1 x Infant

VIP SUIT

Từ 1,180,000 /đêm

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

 • Area size 30 m2
 • Bed 1 Giường đơn, 1 Double bed
 • 1 x Adult
 • 1 x Child
 • 1 x Infant

DELUXE TRIPLE

Từ 1,270,000 /đêm

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

 • Room view Park view
 • Area size 22 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 1 x Adult
 • 1 x Child
 • 1 x Infant

DELUXE CITYVIEW

Từ 940,000 /đêm

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

 • Room view Sea view
 • Area size 22 m2
 • Bed 2 Giường đơn
 • 1 x Adult
 • 1 x Child
 • 1 x Infant

DELUXE SEAVIEW

Từ 1,050,000 /đêm

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

 • Area size 18 m2
 • Bed 1 Double bed
 • 1 x Adult
 • 1 x Child
 • 1 x Infant

SUPERIOR

Từ 830,000 /đêm

Đặt ngay